REHABILITACJA LECZNICZA

W ALFA S.C. w Szczekocinach w ramach rehabilitacji leczniczej funkcjonują następujące komórki:

 • LEKARSKA AMBULATORYJNA OPIEKA REHABILITACYJNA
 • FIZJOTERAPIA AMBULATORYJNA
 • REHABILITACJA DZIECI Z ZABURZENIAMI WIEKU ROZWOJOWEGO W OŚRODKU/ODDZIALE DZIENNYM

W skład zespołu rehabilitacyjnego wchodzą :

 • Lekarze
 • Specjaliści fizjoterapii
 • Mgr fizjoterapii
 • Psycholodzy
 • Logopedzi
 • Terapeuta zajęciowy

Dostępność komórki :

Pon. – sob. 8 00 - 18 00

Rehabilitacja lecznicza ma na celu przywrócenie pełnej lub możliwej do osiągnięcia sprawności fizycznej i psychicznej, zdolności do pracy oraz poprawę jakości życia.

Świadczenia gwarantowane w ramach rehabilitacji leczniczej są realizowane w warunkach:

 • ambulatoryjnych– świadczenia udzielane pacjentom poruszającym się samodzielnie, którzy wymagają rehabilitacji lub fizjoterapii;
 • domowych – świadczenia udzielane pacjentom, którzy wymagają rehabilitacji lub fizjoterapii, ale nie poruszają się samodzielnie;
 • ośrodka lub oddziału dziennego – świadczenia udzielane pacjentom, których stan zdrowia nie pozwala na rehabilitację w warunkach ambulatoryjnych, lecz wymagają całodobowego nadzoru medycznego;
 • stacjonarnych– świadczenia udzielane pacjentom, którzy ze względu na kontynuację leczenia wymagają kompleksowych świadczeń rehabilitacyjnych oraz całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego.

 

 

Do pobrania: