Medycyna pracy

Medycyna pracy, którą Państwu oferujemy to profesjonalna obsługa i co najważniejsze lekarze specjaliści, lekarze medycyny pracy oraz pozostały personel skupieni w jednej placówce, w jednym miejscu. Naszą ofertę kierujemy do firm, przedsiębiorstw i instytucji liczących na: szybką obsługę, dobre ceny, profesjonalne doradztwo w zakresie opieki profilaktycznej nad pracownikami i badaniami medycyny pracy, krótkie terminy realizacji i nowoczesny sprzęt medyczny.

Proponujemy umowę cennikowa - firma kierująca obciążana jest kosztami poszczególnych badań, konsultacji i diagnostyki wykonanych na rzecz pracowników, wyliczonymi w oparciu o cennik usług zbiorczą fakturą z wyszczególnieniem osób, którym wykonano te badania.

Pracodawca zawiera umowę bezpośrednio z ALFA S.C. i po miesiącu rozliczeniowym otrzymuje fakturę za wykonane badania.

Wykonujemy badania wstępne, okresowe, kontrolne na podstawie skierowania od pracodawcy.

PRZED BADANIEM

Lekarze Medycyny Pracy wykonują badania na podstawie oryginału skierowania wydanego przez Pracodawcę.

Pracownik zgłaszając się na badania, powinien mieć ze sobą:

  • dokument stwierdzający jego tożsamość (np. dowód osobisty, prawo jazdy)
  • skierowanie, które jest ważne przez 3 miesiące od daty wystawienia.

Należy zwrócić uwagę czy skierowanie:

- jest czytelne,
- zawiera informacje o stanowisku pracy (kompletny wykaz narażeń i czynników szkodliwych występujących na danym stanowisku),
- jest opatrzone wymaganymi pieczątkami (pieczęć firmy z REGONEM),
- jest podpisane przez osobę upoważnioną do wystawienia skierowania (specjalista BHP lub osoba znająca środowisko pracy, np. kierownik danego działu),
- jest wypełnione w języku polskim, w tym zawiera również w języku polskim nazwę stanowiska pracy.

Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie w godzinach pracy przychodni.

Personel med. pracy:

  • IWONA LENDOR
  • JAN ZIENTARA